okna

Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci

Zdolności plastyczne o charakterze wrodzonym występują u części osób. W rzeczywistości większa część zdolności w tym zakresie ma charakter nabyty. Wielu elementów można się nauczyć. Bez znaczenia, czy dziecko ma wrodzone zdolności czy nie, można stymulować je do rozwijania się w tym zakresie. Dlatego od najwcześniejszych lat dzieci robią rysunki, malują i wykonują różne tego typu czynności. Niezwykle powszechne od wielu lat są kolorowanki dla dzieci. Mają one różne formy. Tradycyjna z nich to książeczka, zawierająca czarne obramowania postaci lub innych elementów, które maluje się za pomocą wielobarwnych kredek. Ważne jest skupianie się, by nie wychodzić poza kontur. Uczy to dokładności oraz umozliwia dłuższe skoncentrowanie się na konkretnej rzeczy.