Przykre przeżycia rodzinne

Małżonkowie mają równe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Istnieją niestety przypadki gdy między małżonkami nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z współmałżonków jest w stanie wymagać, by sąd unieważnił małżeństwo przez rozwód.

rozwód
Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo całkowitego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli z powodu niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków, bądź jeśli z innych okoliczności ogłoszenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Więcej na ten temat – adwokat z Warszawy Magdalena Grześkowiak

Rozwód nie jest też możliwy, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża akceptację na rozwód, czy też że odmowa jego aprobaty na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z normami współżycia społecznego. Adwokat w sprawie o rozwód nie sprowadza się jedynie do przygotowywania dokumentów procesowych. Jest on informatorem po procedurach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód przeważnie łagodzi emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron negocjacje w obrębie warunków rozwodu, opieki nad potomkiem, płacenia alimentów.

adwokat
Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna zawiłość postępowania nie umknie uwadze strony. Rozwody to skomplikowane odczucia nie tylko dla małżonków, ale przeważnie dla dzieci. W związku z tym mimo zupełnego i stałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli na skutek rozwodu miałoby cierpieć dobro małoletnich dzieci partnerów. Rozwód nie może sprawiać pogorszenia warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani sprawiać niepomyślnych zmian w psychice najmłodszych.

Może Cię zainteresować – adwokat alimenty Warszawa – magdalenagrzeskowiak.pladwokat alimenty Warszawa – nie udzieli również rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z regułami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z współmałżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim zaopiekować.