okna

Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci

Zdolności plastyczne o charakterze wrodzonym zdarzają się u części ludzi. Jednak większa część umiejętności w tym kierunku to zdolności nabyte. Wielu elementów można się nauczyć. Bez znaczenia, czy dziecko ma wrodzone zdolności czy nie, warto stymulować je do kształcenia się w tym zakresie. Z tego powodu od najmłodszych lat dzieci robią rysunki, malują i wykonują pozostałe tego rodzaju aktywności. Bardzo powszechne od długiwgo czasu są kolorowanki dla dzieci. Mają one różne formy. Podstawowa z nich to książeczka, w której są czarne kontury bohaterów lub innych rzeczy, które maluje się za pomocą wielobarwnych kredek. Istotne jest pilnowanie, by nie malować poza konturami. Uczy to dokładności oraz umozliwia dłuższe skupienie się na jednej czynności.