okna

Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci

Zdolności plastyczne wrodzone zdarzają się u części osób. W rzeczywistości większa część zdolności w tym kierunku ma charakter nabyty. Wielu elementów można się nauczyć. Niezależnie od tego, czy dziecko ma wrodzony talent czy nie, dobrze jest zachęcać je do podążania w tym zakresie. Z tej przyczyny od najmłodszych lat dzieci rysują, malują i wykonują inne tego typu aktywności. Bardzo powszechne od długiwgo czasu są kolorowanki dla dzieci. Przybierają one różne odmiany. Tradycyjna forma to książeczka, zawierająca czarne obramowania postaci lub innych elementów, które maluje się za pomocą kolorowych kredek. Istotne jest skupianie się, by nie wychodzić poza kontur. Wyrabia to dokładność oraz umozliwia dłuższe skoncentrowanie się na pojedynczej czynności.